INFO EN VERWACHTINGEN

ALGEMENE INFORMATIE

Er kunnen steeds 2 gratis proeflessen gevolgd worden

Inschrijvingsformulieren vind je op onze website of worden tijdens de eerste les meegegeven
Inschrijven kan ook digitaal op onze website

Betalingen gebeuren door middel van overschrijvingen. Deze worden in de lessen meegegeven

Onze lessen worden gegeven in volgende sportzalen te Meerhout:
Sporthal school De Duizendpoot en sporthal Bevrijdingslaan 96A

Na betaling van het inschrijvingsgeld zijn onze leden verzekerd bij Gymfed
De 2 proeflessen vallen ook onder de verzekering

Tijdens onze lessen en activiteiten worden er soms foto’s getrokken en filmpjes opgenomen
Ieder die lid wordt van onze club stemt in dat dit materiaal op onze website en sociale media mag gebruikt worden

VERWACHTINGEN

Tijdig aanwezig zijn zodat onze lessen stipt kunnen beginnen

Dragen van aangepaste kledij: aangepaste turn- of danskledij (afhankelijk van de gevolgde lessen)

Niet eten of drinken in de sportzalen (ook geen kauwgom)

Afval wordt in de vuilnisbakken gedropt of mee naar huis genomen

Laat waardevolle voorwerpen thuis

Lange haren steeds samengebonden

Bij langdurige afwezigheden de leiding/club op de hoogte brengen

Geen toeschouwers in de sportzalen

Afhankelijk van de gevolgde lessen kan de lesgever in de lessen bijkomende afspraken opleggen